Nastavlja se izgradnja objekta kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica na Šipu

Nakon višegodišnjeg zastoja, nastavlja se projekt izgradnje stanova u naselju Šip, namijenjenih za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica s područja općine Centar.


Izgradnju objekta kolektivnog stanovanja finansira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.


Nakon provedenog postupka javne nabavke koju je proveo Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, odabran je izvođač radova te je gradnja nastavljena. Radove su obišli ministrica Ivana Prvulović, načelnik Općine Centar Srđan Mandić, direktor Fonda za izgradnju stanova Kantona Sarajevo Mirza Emirhafizović, zajedno sa svojim saradnicima.


Rok za izvođenje radova je 120 radnih dana, a vrijednost ovih radova završne faze iznosi 1.007.370,00 KM sa PDV-om.


Općina Centar, kao partner u ovom projektu, učestvuje u monitoringu njegove implementacije. Općina će također formirati Komisiju za tehnički prijem izvedenih radova, izdati upotrebnu dozvolu za predmetni objekat, izvršiti etažiranje novoizgrađenog objekta i snositi pripadajuće troškove navedenog.


Implementator projekta je Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, a nadzorni organ je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.