Održan Okrugli sto o Nacrtu Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u KS 2018- 2021.godine

Okrugli sto na kojem je razmatran Nacrt Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. godine u organizaciji Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u KS i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS održan je u petak.

Pored predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo ovom događaju prisustvovali su predstavnici ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, javnih ustanova iz oblasti rada i socijalne politike, općina u Kantonu Sarajevo, Gradske uprave, te organizacije My Right u BiH.

O položaju osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo i našoj državi Bosni i Hercegovini, kao i o domaćim i međunarodnim dokumentima koji se odnose na prava ovih ljudi govorio je predsjednik Koordinacionog odbora Fikret Zuko.

Sa detaljima pomenutog akcionog plana prisutne je upoznao izvršni direktor Udruženja distrofičara KS Almir Šahmanija.

Svi su zaključili kako je potrebno da Vlada KS formira Radnu grupu koju bi činili predstavnici resornih kantonalnih ministarstava, Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u KS i općina sa područja KS, a koja će biti zadužena da u što kraćem roku usaglasi dokument koji će biti upućen na razmatranje Vladi KS.

Ova radna grupa bit će zadužena i za praćenje implementacije Akcionog plana, zaključak je Okruglog stola.