Održane radionice u okviru konsultacija za izradu strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo

U cilju što uspješnije i kvalitetnije izrade strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo, a istovremeno poštujući sve ključne principe normativnih akata razvojnog planiranja, organizovane su i uspješno provedene radionice, radi provođenja konsultacija i usklađivanja svih nivoa vlasti u FBiH i drugih interesnih strana, odnosno relevantnih aktera za ovu oblast. 

Radionicama su prisustvovali i aktivno učestvovali predstavnici ministarstava u Vladi KS, sarajevskih općina, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, javnih ustanova i drugih relevantnih vladinih i nevladinih institucija u našem kantonu.

Na radionicama je Projektni tim, formiran od strane Vlade KS, prezentirao prijedloge prioriteta i mjera sa indikatorima, koji su se nametnuli kao odgovor na izazove i istraživanja koja su provedena na dosadašnjoj izradi dokumenta. Ovo je jedna od najbitnijih faza prilikom izrade strateškog dokumenta, jer se u okviru nje definišu ključna polja i smjerovi djelovanja za ostvarenje strateških ciljeva, a koji su već usvojeni od strane Vlade KS u prvoj fazi izrade dokumenta, odnosno u Strateškoj platformi.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković je, cijeneći značaj izrade strategije, kao i značaj faze u kojoj se izrada ovog dokumenta trenutno nalazi, na ovom skupu izjavila da je izrada navedenog dokumenta značajna strateška aktivnost u planiranju razvoja Kantona Sarajevo u cjelini. 

Ministrica Pavić Pečenković je podržala nastavak aktivnosti Projektnog tima, te naglasila da izrada strategije demografskog razvoja u KS i usvajanje ovog strateškog dokumenta smatra izuzetno važnim korakom u planiranju i kreiranju politika koje su od značaja za građane KS.