Počela isplata martovskih naknada za civilne žrtve rata

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uputilo je obavještenje korisnicima sa statusom civilnih žrtava rata da će danas na području našeg kantona u poslijepodnevnim satima početi isplata njihovih naknada za mart 2021. godine.

Korisnici ovog prava svoje naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo iznos od 1.107.638,40 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 3.364 korisnika u Kantonu Sarajevo.