Počela isplata socijalnih i naknada civilnim žrtvama rata za mjesec april

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju korisnike socijalne zaštite i one sa statusom civilnih žrtava rata u KS u Kantonu Sarajevo da od danas, 12. maja 2021. godine, sa tekućih računa kod odabranih banaka, mogu podići svoje naknade za mjesec april.

Za korisnike socijalne zaštite iz Budžeta KS izdvojeno je 1.090.467 KM, a za naknade civilnim žrtvama rata 1.099.772 KM.

Pomenuta sredstva su uplaćena za 3.340 korisnika naknade civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo te za 4.007 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i refundacije ljekarskih pregleda.