Počela je vakcinacija štićenika i zaposlenih u Domu “Nahorevo”


U Kantonalnoj javnoj ustanovi Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Nahorevu, jutros je počela vakcinacija štićenika ustanove starijih od 60 godina, te zaposlenika ove ustanove.


Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović posjetila je ovu ustanovu kako bi i lično provjerila da li se proces vakcinacije odvija bez problema i planiranom dinamikom.


Kako je v.d. direktor Doma Husnija Ovčina informisao ministricu Prvulović do kraja dana bit će vakcinisano preko 80 štićenika i preko 40 zaposlenika ove ustanove. Odziv zaposlenika ustanove za dobrovoljnu vakcinaciju je zadovoljavajući.


Vakcinaciju provode dva tima porodične medicine JU Dom zdravlja KS, prema programu imunizacije Ministarstva zdravstva KS i dobnim skupinama koje su određene kao prioriteti. Uskoro će biti vakcinisani i mlađi korisnici ove ustanove, najavljeno je.


Dr. Elvira Hasanović iz tima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ministricu Prvulović informisala da vakcinacija protiče u najboljem redu, te da do tada nisu zabilježeni neželjeni simptomi i nus pojave kod štićenika ustanove i zaposlenika koji su primili vakcinu.


U Domu se provode sve propisane higijensko-epidemiološke mjere, a od januara ove godine u ovoj ustanovi nije zabilježen nijedan slučaj infekcije koronavirusom.