Podjela poljoprivrednih proizvoda korisnicima toplog obroka u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo upućen je poziv korisnicima toplog obroka u javnim kuhinjama sa područja našeg kantona da preuzmu otkupljene količine merkantilnog krompira.

Za svakog korisnika predviđena je količina od 15 – 30 kg za njegove lične potrebe.

Svoje količine krompira korisnici toplog obroka u javnim kuhinjama "Crvenog križa" mogu preuzeti na punktovima gdje preuzimaju i topli obrok.

Ostali korisnici toplog obroka navedene poljoprivredne proizvode mogu preuzeti u prostorijama Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo, na adresi Alipašina bb.