Podrška Kantona boljem statusu i ostvarenju većih prava civilnih žrtava rata

U Kantonu Sarajevo registrovano je 4.085 osoba sa statusom civilne žrtve rata. Status, kao i druga sistemska pitanja vezana za ovu populaciju bile su teme razgovora članova Vlade KS i predstavnika Unije civilnih žrtava rata KS.


Današnjem sastanku, upriličenom ovim povodom, prisustvovali su premijer KS Mario Nenadić, ministrice rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS te pravde i uprave KS Jasna Agić i Mersa Kustura, te predsjednica i sekretar UCŽR KS Senida Karović i Muzafer Teskeredžić.


“Svih 4085 osoba ostvaruju pravo na invalidninu, dok im određena dopunska prava nisu riješena, kao što su pravo na ortopedska pomagala, na banjsko liječenje i dr. U Kantonu Sarajevo živi veći broj osoba sa statusom civilnih žrtava rata nego u svim drugim kantonima FBiH zajedno i zbog toga smo posebno usmjerili pažnju na značaj donošenja kvalitetnog sistemskog rješenja za ovu populaciju na Federalnom nivou”, naglasio je premijer Nenadić.


Istakao je da je neophodna  izmjena federalnog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata., koji je trenutno ‘u nacrtu’, te da Kanton Sarajevo preuzima obavezu da urgira kod nadležnih federalnih institucija, radi ubrzanja procedure donošenja ovog zakona.


Razgovarano je i o potrebi sistemskog uređenja finansiranja udruženja koja okupljaju ovu populaciju u KS-u.


Kako je dogovoreno, Vlada KS i Unija CŽR KS zajedno sa drugim nadležnim institucijama i udruženjima nastavit će raditi na unapređenju položaja civilnih žrtava rata.