Potpisan Memorandum o saradnji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i „Save the Children“

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Javna ustanova „Kantonalni centar za socijalni rad“ u saradnji sa organizacijom „Save the Children“ potpisali su jučer Memorandum o saradnji kojim se uvode usluge dostupnosti Mobilnog tima „Kantonalnog centra za socijalni rad“ 24 sata dnevno.

Ovim se olakšava da se djeca bez pratnje i razdvojena djeca - migranti/izbjeglice adekvatno identifikuju, provede prva hitna procjena njihovih potreba, posreduje u postupku njihove registracije, te se upućuju do mjesta, gdje će biti smještena ili do drugih servisa, čija usluga im je potrebna.

Potpisivanjem ovog memoranduma pomenutom Mobilnom timu će se pružiti pomoć i podrška angažovanjem dodatnog socijalnog radnika i kulturološkog medijatora/prevodioca, koje angažuje „Save the Children“. Oni će biti na dispoziciji navedenoj djeci koja se nalaze izvan zvaničnih privremenih prihvatnih centara ili unutar centara koji nisu namijenjeni za smještaj djece kroz identifikaciju najugroženijih slučajeva.

Bit će im i pratnja do mjesta gdje će ova djeca biti smještena, pružat će im esencijalne usluge, davati podršku u postupku registracije, podržavati ih u obezbjeđenju zaštite, kroz saradnju s organizacijama i institucijama vladinim i nevladinim, s ciljem omogućavanja ostvarivanja svih dječijih prava i pristupa potrebnim uslugama.

Sve aktivnosti se provode u saradnji sa ovim mobilnim timom i mobilnim timovima koji djeluju pri organizaciji „Save the Children“ i Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM), a koja upravlja prihvatnim centrima i drugim relevantnim organizacijama i institucijama.

Sredstva za ovu intervenciju osigurana su od strane Glavne uprave za evropsku civilnu zaštitu i evropske operacije humanitarne pomoći (ECHO) Evropske komisije.