Potpredsjednik ESV-a KS, ministar Garibija: Potreban zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću

Ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica  i potpredsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za područje Kantona Sarajevo Malik Garibija uoči tematske sjednice ovog vijeća poručio je da će se zbog važnosti saradnje sa socijalnim partnerima ove godine pokušati donijeti zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću.

“Na taj način ova saradnja ne bi zavisila od dobre volje bilo koje vlasti već bi bila zakonska obaveza. Zato trenutno radimo na intenziviranju saradnje sa socijalnim partnerima na nivou Ekonomsko-socijalnog vijeća”, izjavio je za novinare ministar Garibija, ističući da ESV treba biti forum na kojem se svi stavovi donose na osnovu dogovora  i konsenzusa.

Predsjednik Udruženja poslodavaca KS i član ESV-a Safudin Čengić ukazao je da se do kvalitetnih rješenja  može doći upravo djelovanjem Ekonomsko-socijalnog vijeća odnosno saradnjom članova, koji dolaze iz Vlade KS, Udruženja poslodavaca KS i Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata KS.

“Navedenim zakonom o ESV-u trebaju se definirati obaveze i odgovornosti svih koji su učestvuju u donošenju zakona”, naglasio je Čengić koji smatra da se socijalni dijalog kroz učešće partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću Kantona Sarajevo pokazao kao dobar način usaglašavanja stavova predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca.

Kako bi stav Ekonomsko-socijalnog vijeća bio predmet rasprave unutar ministarstava, Vlade ili Skupštine KS poslodavci i ostali socijalni partneri mišljenja su da je neophodno pokrenuti postupak za donošenje zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću Kantona Sarajevo.

Na tematskoj sjednici članovi ESV KS razgovarali su o reprezentativnosti socijalnih partnera u cilju vođenja socijalnog dijaloga. Sjednici su po prvi put prisustvovali predstavnici Međunarodne organizacije rada (ILO), a glavna tehnička savjetnica ILO komponente ESAP projekta (Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja) Susanne M. Nielsen predstavila je tom prilikom evropske standarde važne za socijalni dijalog.