Premijer Forto: Moramo bolje odgovoriti zahtjevima privatnog sektora, intenzivno ćemo raditi na kreiranju upisnih programa za škole i fakultete

Na danas održanoj šestoj sjednici Vijeća za reformu tržišta rada Kantona Sarajevo profesor Muamer Halilbašić prezentirao je analizu mjera sadržanih u Akcionom planu zapošljavanja KS, koju je sačinio Ekonomski institut Sarajevo, a kojeg je angažirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Kao nastavak ove aktivnosti, te na osnovu nalaza iz sačinjene analize, u narednom periodu će biti sačinjen revidirani Akcioni plan zapošljavanja Kantona Sarajevo, koji će biti dostavljen Vijeću na razmatranje.

Kako je naveo prof. Halilbašić, podaci pokazuju da su mnogi procesi pokrenuti s “mrtve tačke”.

Između ostalog, kako je naveo, to je vidljivo kod povezivanja obrazovnog sistema i tržišta rada, povezivanja Ministarstva privrede KS i poslovnog sektora, dosta praksi je izmijenjeno u programima Službe za zapošljavanje KS…

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, koji je uz ministra finansija Davora Čičića, ministricu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivanu Prvulović i ministra privrede Adnana Delića prisustvovao sastanku, potencirao je da sastanci Vijeća trebaju biti češći, kako bi kroz ovo tijelo što efikasnije intervenirali na tržištu rada.

“Jedan od današnjih zaključaka je da će Vlada KS intenzivno raditi na kreiranju upisnih programa za srednje škole i Univerzitet u Sarajevu. Jasno je da u obrazovnom sistemu ne mogu biti samo ona zanimanja koja su profitabilna na tržištu rada, ali moramo na bolji način odgovoriti zahtjevima privatnog sektora. Moraju se intenzivnije razvijati ljudski resursi koji su zapošljivi u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. To se najviše odnosi na usluge, outsourcing usluge, IT sektor i turizam, zaključio je premijer Forto.

Prema riječima prof. Halilbašića, na tržištu rada u KS dešavaju se brojne reforme, a rezultati će brzo biti vidljivi.

“Želimo izbjeći ono što smo imali u periodu iza nas: da se troši veoma mnogo novaca, a da nema rezultata. Želimo povećati učinkovitost sredstava koja su raspoloživa unutar javnog sektora”, naveo je prof. Halilbašić, koji je potcrtao da je primarni cilj otvaranje novih radnih mjesta na području Kantona Sarajevo.

Objašnjava da je najveći broj radnih mjesta otvoren u nekoliko djelatnosti, kao što su izvozno orjentirane usluge, IT industrija, djelatnosti povezane sa turizmom… te da fokus treba biti na potrebama u tim oblastima.  

“U tim djelatnostima često imamo deficit kvalifikovanog radnog kadra. Kroz upisne kvote, nastavne planove i programe trebamo se više uskladiti sa zahtjevima iz tih oblasti, kako bi smo brže otvarali nova radna mjesta”, naveo je prof. Halilbašić.

Prema njegovim riječima, jedan od današnjih zaključaka je i da se kroz programe Službe za zapošljavanje KS više pažnje treba posveti prekvalifikaciji i dokvalifikaciji, jer dosta nezaposlenih ima zvanja za kojima ne postoji odgovarajuća potražnja.

Također, prema njegovim riječima, više sredstava treba usmjeriti prema onima koji su manje konkurentni na tržištu rada, poput žena žrtava nasilja ili djece bez roditeljskog staranja. Stava je da treba dodatno finansijski ojačati i programe potpore namijenjene najdinamičnijim djelatnostima.

Tokom današnjeg susreta ministri su iznijeli aktivnosti koje provode u svojim resorima u cilju veće zaposlenosti te iznijeli brojne prijedloge za efikasniju reformu tržišta rada u budućem periodu. 

UNDP pruža podršku radu Vijeća za reformu tržišta rada KS u okviru projekta "Promocija inkluzivnih rješenja tržišta rada na Zapadnom Balkanu (ILMS II)", koji implementira UNDP, a koji finansira Austrijska razvojna agencija.