Premijer Nenadić, ministrice Glamoč i Agić upoznali predstavnike ESV KS sa izmjenama u Prijedlogu budžeta KS

Upoznavanje sa predloženim izmjenama u Prijedlogu budžeta KS za ovu godinu bila je jedna od tema o kojoj je danas premijer KS Mario Nenadić, zajedno sa ministricama komunalne privrede i infrastrukture te rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Nihadom Glamoč i Jasnom Agić, razgovarao sa predstavnicima Ekonomsko-socijalnog vijeća KS Franjom Renerom i Safudinom Čengićem.

Premijer Nenadić je odmah na početku sastanka informirao predstavnike ESV KS da je u pripremi amandman na Prijedlog budžeta KS, kao i da je tokom dana obavio neophodne konsultacije i sa predstavnicima pozicije i opozicije u KS, te da  to planira učiniti i sa predstavnicima Vijeća za mlade KS.

Obzirom da je rok za pripremu konačne verzije ovogodišnjeg budžeta bio prekratak, premijer je upoznao svoje goste i sa određenim amandmanima, a koje će predložiti Vlada KS, i koji su usmjereni na poboljšanje polažaja mladih u KS, njihovo pojačano zapošljavanje, rješavanje određenih infrastrukturalnih projekata.

„U predloženu formu ovogodišnjeg budžeta KS Vlada će amandmanskim djelovanjem, između ostalog, predložiti izmjene koje se odnose na finansiranje preventivnih aktivnosti vezanih za pojavu širenja korona virusa, rješavanje pitanja migracija, te zapošljavanja mladih“, precizirao je premijer Nenadić.

Istovremeno je premijer upoznao predstavnike ESV KS da Vlada KS prikuplja i informacije o određenim pitanjima koji mogu imati utjecaj na končanu verziju i izgled budžeta, a tiču se potpisivanja određenih kolektivnih ugovora i nekih pitanja vezanih za javni prijevoz u KS.  

Prestavnici ESV KS su predložili Vladi da što prije donese zakone o ESV KS, o posredovanju u zapošljavanju, o šumama, o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj djelatnosti i druge.

Također je najavljeno i brzo konstituiranje ovog tijela u novom sazivu, te prvi zajednički sastanak članova Vlade KS sa predstavnicima svih socijalnih partnera koji čine ESV KS.