Projekat raspuštanja kolektivnih centara u BiH: Uskoro rješavanje sudskih i administrativnih procedura kako bi se realizirao projekt u Gladnom polju

Realizacija projekta raspuštanja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini, bila je povod današnjeg sastanka premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića i ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasne Agić sa Federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Edinom Ramićem i njegovim saradnicima.

Ovo je projekt, koji svi nivou vlasti u BiH realiziraju preko kredita Razvojne banke Vijeća Evrope.

U Kantonu Sarajevo ostala su neriješena tri takva centra sa 96 stambenih jedinica, prva lokacija je u Gladnom polju gdje treba putem obnove, izgradnje i privođenja toj namjeni napraviti 54, u Tarčinu devet, te u Hrasnici 33 stana.

Kako je, pojasnio premijer Nenadić, realizacija projekta u Gladnom polju traje već duži period, a u prošloj godini se nije osiguralo rješenje za lokaciju u ovom mjestu zbog određenih sudskih i administrativnih procedura.

Ovom prilikom, premijer i resorna ministrica najavili su da će narednih dana riješiti pitanje raspolaganja lokalitetom u Gladnom polju s ciljem pokretanja procedure izgradnje predmetnih stambenih jedinica.

Radi se o projektu za koji se Vlada Federacije BiH zadužila 40 miliona EURA za rješavanje pitanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja na području Federacije.