Uplaćena sredstva za subvencioniranje grijanja korisnicima ovog prava u Kantonu Sarajevo

Korisnici prava na subvencioniranje troškova grijanja na čvrsto gorivo u Kantonu Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima sa svojih bankovnih računa moći podići novčane naknade, namijenjene za kupovinu ove vrste goriva za mjesece januar, februar i mart ove godine.

Kako navode iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, pravo na ovu naknadu ostvarilo je 606 osoba sa područja Kantona.

Za ovu namjenu sa pozicije pomenutog Ministarstva iz Budžeta KS isplaćeno je 181.800 KM.