Vlada KS: Osigurana podrška licima u stanju socijalne potrebe koja su zaražena virusom SARS-CoV-2, odnosno koja su prebolovala bolest COVID-19

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, donijela je Odluku o donošenju programa podrške licima u stanju socijalne potrebe u KS koja su zaražena virusom SARS-CoV-2, odnosno koja su prebolovala oboljenje COVID-19, s ciljem ublažavanja socio-ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021.godini.

Odluka je donesena u skladu sa članom 14. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, Programom rada Ministarstva i zaključcima Skupštine KS od 15. marta 2021. godine.

"Programom je predviđeno da lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ili pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život i rad, a koja su zaražena virusom SARS-CoV-2, odnosno koja su prebolovala bolest COVID-19 imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 200 KM, koja se može dodijeliti jednom u 2021. godini", istakla je resorna ministrica Ivana Prvulović.

Postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu vodit će Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", a naknadu će isplaćivati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Pozivaju se lica na koja se odnosi ova odluka da se jave nadležnoj opštinskoj službi za socijalni rad, prema mjestu svog prebivališta.