Danas, 08. marta 2024. godine, počinje isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za februar 2024. godine

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava sve korisnike da će danas, 08. marta 2024. godine, početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za februar 2024. godine, a koje mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Ova sredstva su izdvojena za 14.837 korisnika prava na: dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.
Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 6.435.172,96KM

Datum: 
08.03.2024