Demanti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na tekst objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" - koji se odnosi na rad javnih kuhinja