INFO LINIJA - Tel: +387 33 209-112

Građani koji imaju saznanja o starim osobama bez porodičnog staranja koje se nalaze u stanju socijalne potrebe (teška bolest i duboka starost),  a koje nisu ostvarile prava po osnovu socijalne zaštite ,mogu se javiti na broj telefona (+387 33 209-112 ) i dobiti pomoć i uputu o načinu njihovog ostvarivanja.

E-mail za korisnike:

porodicnapsihoterapija@gmail.com 
Direktni telefon za korisnike:
Tel: +387 33 209-112

Link :  http://porodicno.ba/bs_BA/