-Lista humanitarnih organizacija (neprofitnih organizacija) u udruženja koji ne ispunjavaju kriterije sa obrazloženjem istih