Lista Općina/Opština za dodjelu novčanih sredstava za održivi povratak za povratnike van Kantona Sarajevo koje imaju potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu sa obrazloženjem istih