Lista Udruženja/HO/NVO/Fondacija za dodjelu novčanih sredstava za održivi povratak za povratnike van Kantona Sarajevo koje nemaju potrebnu dokumentaciju i ne ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu sa obrazioženjem istih