MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS URUČILO PAKETE POMOĆI ZA UGROŽENE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković, zajedno sa načelnikom Općine Stari Grad Irfanom Čengićem i direktoricom Direkcije za robne rezerve Kanitom Imamović-Gušić, posjetila je Centar za socijalnu zaštitu Općine Stari Grad. Tom prilikom, uručen je donirani kontingent od 500 socijalnih prehrambenih paketa, pripremljenih od strane Direkcije za robne rezerve, a raspoređenih od Ministarstva prema Općini Stari Grad.

Ovom prilikom, ministrica Pavić Pečenković i načelnik Čengić su razgovarali o unapređenju infrastrukture Centra, sa posebnim naglaskom na otklanjanje arhitektonskih barijera, a načelnik je ponudio i podršku za ugradnju lifta.

Ministrica je istakla važnost partnerstva između kantona i općina u realizaciji socijalnih politika te navela niz projekata usmjerenih na pomoć ugroženim kategorijama društva.

Takođe, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je i ove godine u koordinaciji sa Direkcijom robnih rezervi Kantona Sarajevo osiguralo 2.500 paketa sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim potrepštinama.

„Pored današnjih 500 paketa koje smo dodijelili Općini Stari Grad Sarajevo, a koja će iste uručiti najugroženijim građanima svoje općine, dodijelili smo i pakete za 1161 korisnika toplog obroka u Javnim kuhinjama Kantona Sarajevo i 500 paketa članicama Udruženja Žene žrtve rata te 303 paketa za korisnike Javne ustanove Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo. Paketi su uručeni i korisnicama Sigurne kuće koje u njoj borave, ali i one koje su obuhvaćene Socijalnim programom zaštite žrtava nasilja. Radi se o korisnicama koje su završile tretman u Sigurnoj kući, a za koje se praćenjem utvrdilo da se nisu vratile nasilniku i da im je potrebna podrška u njihovoj borbi za egzistenciju i osamostaljivanje. One kroz ovaj Program imaju i novčanu podršku za plaćanje troškova podstanarstva i režijskih troškova do šest mjeseci“, izjavila je ministrica Pavić Pečenković.

Naglasila je da će Ministarstvo nastaviti sa aktivnostima za dobrobit svih sugrađana, posebno onih koji žive u teškim socijalnim uslovima.

Datum: 
24.05.2024