MINISTRICA PAVIĆ PEČENKOVIĆ ODRŽALA SASTANAK S PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA “ZABORAVLJENA DJECA RATA” I UDRUŽENJA ŽRTAVA RATA “FOČA 92-95”

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković sa saradnicom održala je sastanak s predstavnicama Udruženja “Zaboravljena djeca rata”, predsjednicom Ajnom Jusić i pravnom konsultanticom Merjem Muhadžić, te Midhetom Kaloper, predsjednicom Udruženja žrtava rata “Foča 92-95”.

Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH u kojem je prepoznata kategorija “dijete rođeno iz čina silovanja”. Također je razgovarano i o postojećim resursima u sistemu socijalne zaštite Kantona Sarajevo, a koje bi mogli koristiti članovi ovih udruženja.

Predstavnice Udruženja “Zaboravljena djeca rata” su kao najveće probleme populacije koju predstavljaju navele zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje, te potrebu uspostavljanja registra koji će sadržavati podatke o ovoj populaciji. S druge strane, predsjednica Udruženja žrtava rata “Foča 92-95” je kao najveći problem članica njenog udruženja navela stambeno zbrinjavanje i potrebu za osiguravanje banjskog liječenja.

Ministrica Pavić Pečenković je istakla da će se u okviru resornog ministarstva u najskorije vrijeme pokrenuti aktivnosti na usaglašavanju Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti, civilnih žrtava rata, zaštiti porodice s djecom sa odredbama Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH. Također je naglasila potrebu povezivanja ovih udruženja sa ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo i informisala predstavnice udruženja s načinom na koji Ministarstvo realizuje finansiranje nevladinog sektora.

"Smatram da je potrebna velika hrabrost da se javno govori o tako osjetljivim kategorijama kojima pripadaju članovi vaših udruženja, ali to je jedini način da ove kategorije dobiju adekvatnu zaštitu i zbog toga vam čestitam. Uvijek ćemo, u okviru nadležnosti Ministarstva, biti podrška u vašem radu i aktivnostima koje provodite", istakla je ministrica Pavić Pečenković.

Datum: 
28.02.2024