MINISTRICA PAVIĆ PEČENKOVIĆ: PODRŠKA KONFERENCIJI „JAČANJE STRUČNIH KAPACITETA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U OBLASTI TRAUMA MENADŽMENTA“

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržalo je konferenciju SOS Dječijih sela u BiH „Jačanje stručnih kapaciteta socijalne i dječije zaštite u oblasti trauma menadžmenta“.

Konferencija koja se održava danas okupila je stručnjake iz oblasti socijalne i dječije zaštite, kako bi istražili ključne aspekte upravljanja traumama u kontekstu pružanja podrške djeci i mladima koji su pretrpjeli traumatična iskustva.

"Tema je od suštinskog značaja za društvo, te zahtijeva sveobuhvatan i interdisciplinarni pristup. SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini već dugi niz godina posvećeno rade na pružanju sigurnog okruženja, ljubavi i podrške djeci koja su izgubila roditeljsku brigu ili su izložena različitim oblicima rizika. Njihov rad predstavlja inspiraciju i primjer izvrsnosti u oblasti dječije zaštite", istakla je u uvodnom govoru ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković.

Kroz predavanja, radionice i diskusije na konferenciji, učesnici su imali priliku istražiti načine unapređenja stručnih kapaciteta u pružanju podrške traumatiziranoj djeci.

"Razmjena znanja, iskustava i najboljih praksi doprinijet će izgradnji održivih i efikasnih strategija koje će poboljšati kvalitet života djece i mladih u zajednici", naglasila je ministrica Pavić Pečenković.

Prisutnost gostiju na konferenciji svjedoči o važnosti ove teme i njihovoj predanosti stvaranju sigurnijeg i podržavajućeg okruženja za najmlađe sugrađane. Konferencija je bila prilika za duboku refleksiju, učenje i inspiraciju, te za jačanje zajedničkih napora u zaštiti djece i mladih.

Datum: 
19.04.2024