MINISTRICA PAVIĆ PEČENKOVIĆ POSJETILA MIGRANTSKI CENTAR BLAŽUJ

Povodom nedavnog potpisivanja Memoranduma o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, organizacije Save the Children i JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, resorna ministrica Enda Pavić Pečenković posjetila je migrantski centar u Blažuju, namijenjen za smještaj maloljetnih migranata/djece bez pratnje.

Tom prilikom, uposlenici Save the Children i IOM-a su, zajedno s ministricom, obišli kamp i upoznali je sa strukturom, načinom rada, uslovima i mogućnostima koje centar pruža.

S obzirom na to da se radi o kampu za odrasle muškarce, a među kojima se znaju zadesiti djeca bez pratnje, važna je saradnja svih aktera, posebno sa socijalnim radnicima Centra za socijalni rad i partnerima iz organizacije Save the Children, u prepoznavanju i pružanju psihosocijalne pomoći i adekvatnih informacija. Cilj je zaštita i adekvatan smještaj u predviđene zone za djecu bez pratnje. Uposlenici kampa su, po ovom pitanju, istakli probleme s kojima se susreću, te naglasili važnu ulogu kolega iz službi socijalne zaštite pri prihvatu i praćenju djece migranata bez pratnje.

Također, ministrica je upoznata s nacionalnom strukturom kampa, u kojem trenutno borave maloljetnici iz Sirije, Afganistana, Irana, Iraka i Pakistana, te o prosječnoj dužini boravka maloljetnika.

Razgovarano je i o budućoj saradnji, kao i mogućim unapređenjima i uzajamnoj podršci svih aktera uključenih u zaštitu ove kategorije migranata.

Ministrica Pavić Pečenković je istakla važnost zaštite djece bez pratnje kao visoko ugrožene kategorije kada je u pitanju trgovina ljudima, zahvalila se organizaciji Save the Children na dosadašnjoj podršci i odličnoj saradnji i izrazila želju i nadu Ministarstva za nastavak ovako važnih projekata.

Datum: 
06.06.2024