MINISTRICA PAVIĆ PEČENKOVIĆ SA DELEGACIJOM UNICEF-A: POBOLJŠATI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE I USKLADITI SA STVARNIM POTREBAMA KORISNIKA

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković sa saradnicama održala je sastanak sa delegacijom UNICEF-a u sastavu Selma Kazić i Darko Kobetić. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravstva KS i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Ks.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i UNICEF su u zajedničkoj misiji da se sistem socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo poboljšava i usklađuje sa stvarnim potrebama korisnika. Poseban fokus u tom smislu stavljen je na unapređenje zaštite jedne od najranjivijih kategorija našega društva, a to su djeca sa teškoćama u razvoju i djeca sa invaliditetom i način trenutne procjene odnosno kategorizacija ove djece.

Navedeno podrazumijeva multidisciplinaran pristup u procjeni preostalih funkcionalnih mogućnosti ove djece i u tom smislu uključivanje sektora odgoja i obrazovanja i sektora zdravstva je neophodan korak u ovom procesu, a sve u cilju približavanja trenutnog sistema međunarodnim standardima, u skladu sa klasifikacijom funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja (MKF) Svjetske zdravstvene organizacije.

Predstavnici UNICEF-a na sastanku su prisutnim predstavili navedeni model, te prezentirali informacije o tekućim procesima ove reforme u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom i Unsko-sanskom kantonu koji su već napravili značajne korake u implementaciji novog pristupa.

Svi prisutni su se saglasili da je neophodno multisektorsko djelovanje resora socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja u budućim aktivnostima koji će se provoditi po ovom pitanju.

“Kao dugogodišnji profesionalac u oblasti socijalne zaštite podržavam model procjene invaliditeta koji u fokusu nema dijagnozu, već preostale sposobnosti i model koji podrazumijeva holistički pristup i podršku porodici koja ima dijete sa poteškoćama u razvoju. Sretna sam što imam priliku da budem dio onih koji reformiraju sistem zaštite djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica u Kantonu Sarajevo i uz opredijeljenost resornih ministarstava i pomoć i ekspertizu kolega iz UNICEF-a, vjerujem da ćemo uspjeti MKF pristup implementirati u praksu procjene invalidnosti u Kantonu Sarajevo”

Datum: 
25.03.2024