Obavještenje u vezi sa raspisivanjem javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim udruženjima i organizacijama u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica

Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 53/16), propisano je da se sredstva za finansiranje udruženja izvršavaju u okviru razdjela Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na osnovu Javnog poziva, a po kriterijima koji su utvrđeni propisom Vlade.
Dana 02.02.2017. godine Vlada Kantona Sarajevo je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, a koja je objavljena u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 6/17.
Imajući u vidu navedeno, počev od ove godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo će za svaku narednu godinu raspisivati javni poziv na koji mogu aplicirati, sve neprofitne organizacije i udruženja sa svojim programima i projektima u skladu sa kriterijima utvrđenim u Uredbi Vlade Kantona Sarajevo.
Ovim putem obavještavamo javnost, da će u narednom periodu, a za 2017. godinu, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo raspisati javni poziv za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim udruženjima i organizacijama u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, na koji mogu svi aplicirati u skladu sa kriterijima iz javnog poziva.

Datum: 
15.02.2017