OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU JUNEĆEG MESA BEZ KOSTIJU (PLEĆKA) ZA POTREBE KORISNIKA JAVNIH KUHINJA

OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU JUNEĆEG MESA BEZ KOSTIJU (PLEĆKA) ZA POTREBE KORISNIKA JAVNIH KUHINJA
Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za isporuku junećeg mesa bez kostiju (plećka) za potrebe korisnika Javnih kuhinja Kantona Sarajevo.
Potencijalni ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo radnim danom od 8 do 16 sati ili na stranici ovog ministarstva www.mrsri.ks.gov.ba

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo
- Nabavka junećeg mesa bez kostiju (plećka) za potrebe korisnika Javnih kuhinja Kantona Sarajevo -

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.05.2024. godine do 15h, primljeno na protokolu.

M I N I S T R I C A

Enda Pavić Pečenković

DokumentVeličina
PDF icon obavjestenje.pdf147.58 KB
PDF icon tenderska_dokumentacija.pdf312.82 KB
Datum: 
29.04.2024