Obavještenje za nabavku mesa za potrebe korisnika javnih kuhinja Kantona Sarajevo