Obavještenje za nabavku polubjelog hljeba za potrebe korisnika javnih kuhinja Kantona Sarajevo