OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU SVJEŽEG PILEĆEG MESA (CIJELO PILE) ZA POTREBE KORISNIKA JAVNIH KUHINJA