Odluka o poništenju dijela oglasa o imenovanju predsjednika i članova UO i NO