Odluka o poništenju Oglasa o imenovanju kandidata na poziciju predsjednika Upravnog odbora KJU "Gerontoloski centar"