Odluka o poništenju postupka javne nabavke -Promocija Hraniteljstva-