Odluka o usvajanju programa utroška sredstava za nabavku stalnih sredstava-za 2024 -