Oglas za imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad”