Oglas za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje