Operativni program Dječije nedjelje u Kantonu Sarajevo za dan 09.10.2014. godine