POČINJE ISPLATA NAKNADA KORISNICIMA SOCIJALNE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da će danas početi isplata naknada za februar korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, u bankama u kojima imaju otvorene račune.
U tu svrhu iz Budžeta KS uplaćeno je 1.384.247,63 KM. Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.431 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Datum: 
14.03.2024