Poziv na konsultacije u vezi sa Prednacrtom uredbe o dopuni Uredbe o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo