Rezultati po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata ostalih udruženja iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu sa pozicije Ministarstva za 2015. godinu