Subvencioniranje za električnu energiju, gas i centralno grijenje u KS uplaćene na račun distributera

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korinsike, da su uplaćena sredstva za subvencioniranje troškova grijanja za električnu energiju, gas, i centralno grijanje za januar, februar i mart ove godine.
Sredstva u iznosu od 239.900.00 KM, na ime korisnika navedene subvencije u Kantonu Sarajevo, uplaćena su danas na račune preduzeća za distribuciju ovih energenata i to :
JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo-Elektrodistribucija Sarajevo, KJKP "Sarajevogas" i KJKP "Toplane-Sarajevo".
Pomenuta sredstva su izdvojena za ukupno 795 korisnika.

Datum: 
19.03.2020