15. Radna sjednica od 19.11.2019. Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Kristić Danijele