24. Radna sjednica od 23.04.2020. Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Kristić Danijele