41. Radna sjednica od 13.09.2021. Odgovor na zastupničku inicijativu Kluba zastupnika SDP