44. Radna sjednica od 17.11.2021. Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Amre Hasagić