7. Radna sjednica od 17.04.2019. Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Šahman Bilsene