8. Radna sjednica od 17.04.2019. Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Suljević Samira