9. Radna sjednica od 19.06.2019. Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Jakupović Vedrana