Dopunsko rješenje o naknadama za rad u Ekonomsko - socijalnom vijeću